Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Sessions informatives d'acollida i acompanyament per a persones nouvingudes a Barcelona

L’Ajuntament, mitjançant el Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI),  ofereix sessions informatives grupals dirigides a aportar informació sobre recursos i serveis que poden ser d’utilitat per a aquestes persones i per a la ciutadania en general. S’ofereixen sessions mensuals de dues hores de durada a tots els districtes de la ciutat. Els temes que es tracten són, entre altres:

 • Presentació de la ciutat de Barcelona, estructura territorial i administrativa.
 • Coneixement dels recursos i serveis essencials: salut, educació, serveis socials, etc.
 • Tràmits bàsics d’estrangeria: arrelament, renovacions, nacionalitat, etc.
 • Homologacions d’estudis.
 • Drets i deures.
 • Llengües, costums  i normes de convivència.
 • Associacionisme, cultura, lleure.

Es dóna un certificat d’assistència al final de cada sessió. Aquest certificat és també d’utilitat en alguns processos d’estrangeria.

Com tramitar

Què podeu fer?

Us podeu inscriure en una de les sessions informatives d'acollida.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Podeu demanar la inscripció les sessions informatives d’acollida i acompanyament.

Qui ho pot demanar?
 • Persones estrangeres que s'empadronin per primer cop a Barcelona.
 • Altres persones estrangeres que tot i portar un temps aquí creguin que la informació els pot ser útil la informació.
 • Qualsevol altre persona a qui pugui interessar.
Documentació

No cal aportar documentació.

On es pot fer?
Dates

Pot demanar-se en qualsevol moment.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  07 / 05 / 2018