Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Permís per realitzar festes infantils als Parcs municipals de Barcelona

Sol·licitud de permís per realitzar festes infantils, a nivell particular, als parcs municipals.

Només s'autoritzarà la col·locació d'una taula plegable de 2 metres.

Els autoritzats seran responsables de la neteja posterior de l'espai al final de la festa i respondran dels danys que, per raó de l'acte, s'ocasionessin a les plantacions i elements ornamentals, i/o arquitectònics, existents als jardins i a pagar les despeses que es poguessin derivar dels mateixos.

Cal netejar l'espai ocupat un cop finalitzada la festa (globus, serpentins i elements decoratius de l'acte).

En cas que l'espai estigui amb restes i deixalles de l'acte, es passarà el càrrec de la neteja posterior.

L'ús natural de les zones verdes públiques té unes limitacions. Està prohibit: 

 • Encendre o mantenir foc.
 • Interrompre el transit de vianants, vehicles de serveis i urgències o els treballs normals de manteniment i neteja dels jardins.
 • Realitzar qualsevol instal·lació sobre els parterres de gespa, enjardinats o que pugui afectar als elements vegetals, arquitectònics o ornamentals.
 • Utilitzar els arbres com a suport de qualsevol tipus d'elements (pancartes, cables, quadres elèctrics, etc).
 • Estacionament de vehicles als jardins i zones enjardinades.

Atenció

En els parcs que disposen de zona de pícnic no s'ha de demanar permís, si es vol fer una festa cal utilitzar la zona de pícnic. Podeu consultar si el parc disposa de zona de pícnic dins la secció de parcs i jardins del web de Medi ambient

Hi ha parcs de Barcelona que no gestiona Parcs i Jardins. En aquest cas, per demanar permís cal adreçar-se a l'organisme gestor. Aquests parcs són:

 • Jardins de la Universitat central i del Palau de les Heures, gestionats per la Universitat de Barcelona
 • Jardins del Palau Robert i del Palau de Pedralbes, gestionats per la Generalitat
 • Jardins de la Maternitat, gestionats per la Diputació de Barcelona
 • Jardins Joan Maragall, gestionats pel Departament de Protocol de l'Ajuntament de Barcelona

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu fer la sol·licitud del permís o demanar un canvi de data de un permís que ja ha estat concedit.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Empleneu el formulari i confirmeu les dades.

I després...

 • Si heu demanat el permís, en un termini màxim de 10 dies rebreu resposta, atorgant-lo o denegant-lo, per correu electrònic.
 • Si heu demanat un canvi de dates, en un termini màxim de 3 dies rebreu resposta, atorgant-lo o denegant-lo, per correu electrònic.
Qui ho pot demanar?

La persona que organitza l'activitat

Documentació

No cal aportar documentació.

Dates

S'ha de sol·licitar el permís amb 14 dies com a mínim d'antelació i de 21 dies durant l'estiu, de juliol a setembre.

Les sol·licituds de canvi de data s'han de demanar amb una antelació mínima de 7 dies.

L'autorització és vàlida mentre duri l'activitat.

Preu

  El permís és gratuït.

  Tots els serveis que es necessitin (Guàrdia Urbana, Bombers, Serveis Tècnics tanques, etc) van a càrrec de la persona o l'entitat que demana el permís.

Organisme responsable
Darrera actualització  20 / 11 / 2018