Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Targeta de transport p˙blic T-16 per als nens i nenes de fora de Barcelona

Obtenció de la Targeta T-16 de transport públic per als nens i nenes que no són de Barcelona ciutat.

Per als municipis de la 1a corona de l'Àrea Metropolitana la targeta la gestiona l'Area de Mobilitat i Transport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i cal demanar la sol·licitud a l'ajuntament que correspongui.

Per als municipis de la 2a corona de l'Àrea Metropolitana la gestió de la targeta correspon a l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU).

La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i les nenes amb edats compreses entre els 4 anys i fins al 31 de desembre de l’any que fan 16 anys que els permet fer, de forma gratuïta, un nombre il·limitat de de viatges a la xarxa de transport públic i dins de la zona del sistema tarifari integrat del municipi on tingui la residència el titular de la targeta.

La targeta T-16 és un títol personalitzat amb el nom i el DNI/NIE/passaport, que cal validar a cada viatge i només el pot fer servir el nen o la nena que en sigui titular.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el trÓmit?

Pels residents als municipis de la primera corona del Sistema Tarifari Integrat, gestiona i emet la targeta l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El procediment és el següent:

 • Sol·licitar l'imprès de sol·licitud a les oficines dels ajuntaments corresponents o descarregar-lo des del web de l'AMB, també es pot emplenar la sol·licitud i enviar la documentació des del web de l'AMB: www.ambmobilitat.cat
 • Cal emplenar el full de sol·licitud amb les dades corresponents i signar-lo i introduïr en el sobre de resposta el full de sol·licitud i una fotocòpia, a dues cares, del DNI/NIE/passaport del nen o la nena.
 • Si no es disposa de sobre de resposta, enviar-ho a l'adreça de l'AMB:

-Targeta T-16 Apartat de Correus FD número 5 08080 Barcelona.

 • L'Àrea Metropolitana de Barcelona  enviarà el document per fer el pagament en qualsevol terminal de Servicaixa i línia oberta de CaixaBank. No és necessari enviar el justificant del pagament.

I desprÚs...

Dins d'un període aproximat de trenta dies, a partir de la comprovació de la documentació i recepció del pagament, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, enviarà per correu certificat al domicili que consti a la sol·licitud de la persona beneficiària la targeta T-16 personalitzada

Qui ho pot demanar?

La Targeta s'adreça als nens i nenes d'entre 4 i  15 anys inclosos.

És indispensable que el nen o la nena disposin de DNI, NIE o passaport.

L'ha de sol·licitar el pare, la mare o el tutor del nen o nena titular de la targeta.

Documentaciˇ

La documentació que cal per sol·licitar la targeta és la següent:

 • Imprès de sol·licitud.
 • Fotocòpia a dues cares del DNI/NIE/passaport vigent del nen o la nena titular de la targeta o fotocòpia del llibre de família de les pàgines on surten els titulars del llibre i del nen o nena,

 

On es pot fer?
Dates

Termini de validesa: Amb independència de la data de tramitació, el període mínim de validesa de la primera edició de la targeta T16 és de 2 anys. La renovació es farà coincidir amb l'aniversari del nen o nena. En el cas que el nen o la nena compleixi 16 anys, serà vàlida fins el 31 de desembre del any en què els faci.

Renovació: La renovació serà cada dos anys, fins els 15 anys inclosos.

El període de validesa de la targeta es farà coincidir amb l'aniversari del nen o nena. La targeta nova es lliurarà en el moment de caducitat de l'antiga i la seva validesa s'allargarà fins l'aniversari de l'any en que calgui renovar-la.

Preu

  Targeta T-16: 35 euros.

  El pagament és en concepte de gestió i tramitació de la targeta.

  La renovació es farà d'ofici i és gratuïta.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  03 / 05 / 2017