Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

C˛pia del document per fer el pagament de tributs i preus p˙blics municipals

El tràmit permet obtenir una còpia del document necessari per poder pagar un tribut o un preu públic municipal, ja sigui dins del període voluntari de pagament o en l'executiu.

Pel que fa a la plusvàlua (Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana), es podrà obtenir una còpia del document en període voluntari només si prèviament l'Ajuntament li ha fet arribat la liquidació corresponent. En cas contrari haurà de fer una autoliquidació de l'impost de plusvàlua.

Atenciˇ

Recordeu que si sou un professional de la gestió adherit al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, podreu realitzar íntegrament aquest tràmit per internet, si el realitzeu a través de la Carpeta del Professional i demaneu la representació del vostre client.

Com tramitar

QuŔ podeu fer?

Amb aquesta opció obtindreu còpia del document de pagament de tributs i preus públics, sempre i quan aquests es trobin dins del període voluntari de pagament.

Podeu finalitzar el tràmit en el quiosc: empleneu el formulari per generar la còpia del document i efectueu el pagament dels tributs i taxes que es relacionen a continuació:

 • Impost de béns immobles (IBI)
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 • Impost d'activitats econòmiques (IAE)
 • Preu públic de recollida de residus
 • Taxa per utilització privativa del domini públic municipal mitjançant guals
 • Taxa per utilització privativa del domini públic municipal mitjançant elements annexes a establiments

Si ho preferiu, podeu imprimir la còpia i efectuar el pagament més tard, en qualsevol de les entitats bancàries que es relacionen en el dors del document o mitjançant qualsevol dels altres canals disponibles: telèfon, quiosc de tràmits, internet o app Mobile ID.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

1. Adreceu-vos a Punt-BCN, quiosc de tràmits i serveis.

2. Seleccioneu el mitjà d'identificació.

3. introduïu l'adreça de l'objecte tributari (IBI) o bé la matrícula del vehicle (IVTM), En el cas de tenir més d'un objecte tributari en la mateixa adreça, podrà escollir l'objecte del que desitja obtenir el rebut.

4. Una vegada identificat l'objecte tributari podrà escollir entre fer el pagament del rebut directament al quiosc amb la targeta bancària o bé imprimir el rebut i efectuar el pagament en qualsevol de les entitats bancàries que es relacionen en el dors del document o mitjançant qualsevol dels altres canals disponibles: telèfon, quiosc de tràmits, internet o app Mobile ID.

I desprÚs...

 • Si opta per efectuar el pagament a través del quiosc, podrà imprimir el comprovant corresponent al pagament efectuat.
 • En cas contrari, imprimeixi el rebut generat i el seu full d'instruccions per poder efectuar el pagament.
Qui ho pot demanar?

Pot demanar la còpia, la persona titular del rebut o preu públic.

Documentaciˇ

No caldrà aportar documentació, però ha de disposar de:

 • Document d'identificació original: DNI, NIE, passaport, document d'identitat de país de la Unió Europea, clauer amb Certificat digital IdCAT.
 • Número d'una targeta bancària, en el cas que desitgi efectuar el pagament del rebut..
On es pot fer?

Dates

Per saber quin és el període voluntari de pagament pot consultar les dates de pagament de tributs i preus públics de cada any al Calendari del Contribuent.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  03 / 07 / 2017