Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Canvi d'adreša fiscal

El tràmit permet comunicar un canvi d'adreça fiscal de contribuents donats d'alta a les bases de dades de tributs i multes de l'Institut Municipal d'Hisenda.

Per a persones físiques, l'adreça fiscal és l'adreça del domicili de l'habitatge habitual, que ha de coincidir amb la que consti al Padró d'habitants.

Per a persones jurídiques l'adreça fiscal és on hi ha la seu social.

En ambdós casos han de ser adreces postals completes: nom del carrer, número, pis i porta, codi postal i població. No s'admeten apartats de correus.

Com tramitar

Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet i comunicar el canvi d'adreça fiscal a l'Institut Municipal d'Hisenda.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
 1. Seleccioneu una opció:

  • Sol·licitud: us permetrà comunicar un canvi de domicili fiscal a l'Institut Municipal d'Hisenda.
  • Annexió de documents a sol·licituds en curs: us permetrà adjuntar documentació a sol·licituds presentades de manera telemàtica, ja sigui per finalitzar el tràmit o a petició de l'Institut Municipal d'Hisenda.
 2. Empleneu el formulari, adjunteu els arxius dels documents de sol·licitud i confirmeu-ne les dades.

I desprÚs...

Si feu la sol·licitud:

 -Imprimiu el full de comunicació de canvi d'adreça resultant de la tramitació efectuada on consta el número de referència internet o deseu-lo en el vostre ordinador. Si heu aportat tota la documentació necessària, l'Institut Municipal d'Hisenda la revisarà i, si tot és correcte, us confirmarà el canvi d’adreça fiscal efectuat en les bases de dades municipals.

-Si no heu aportat tota la documentació necessària, per finalitzar el tràmit haureu de fer-la arribar a l'Institut Municipal d'Hisenda juntament amb el full de comunicació de canvi d'adreça. Per fer-ho podeu escollir entre:

 • Utilitzar l'opció "Annexió de documents a sol·licituds en curs" que trobareu en aquest mateix canal telemàtic (cal disposar del número de referència internet del tràmit de sol·licitud).
 • Enviar per correu postal el full de comunicació de canvi d'adreça fiscal a l'Institut Municipal d'Hisenda acompanyat de la documentació requerida.
 • Adreçar-vos al Registre de l'Institut Municipal d'Hisenda i lliurar el full de comunicació de canvi d’adreça fiscal acompanyat de la documentació requerida.

Si annexeu documentació a una sol·licitud en curs efectuada per mitjans telemàtics:

 • L'Institut Municipal d'Hisenda revisarà la documentació aportada i si tot és correcte, us confirmarà el canvi d’adreça fiscal efectuat en les bases de dades municipals.
Qui ho pot demanar?

La persona titular o un representant degudament autoritzat.

Documentaciˇ

Per fer un canvi d'adreça fiscal cal aportar aquesta documentació:

 • Les persones físiques: fotocòpia del document d'identificació (DNI, NIE o passaport) vigent. Aquest document es pot substituir per un certificat de residència fiscal o per un justificant del Padró d'habitants actualitzat. Si consteu empadronat a la ciutat de Barcelona, no cal aportar documentació ja que l'Institut Municipal d'Hisenda ho comprovarà d'ofici quan rebi la petició del canvi.
 • Les empreses, entitats o d'altres persones jurídiques: fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal o escriptura pública que justifiqui la modificació.

Per annexar documents a una sol·licitud efectuada per mitjans telemàtics haureu de proporcionar el número de referència internet del tràmit de sol·licitud.

Dates

En el moment que canvieu el domicili habitual (persones físiques) o l'adreça de la seu social (persones jurídiques).

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  06 / 11 / 2018