Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificat negatiu de deute amb l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit permet obtenir un document que emet l'Institut Municipal d'Hisenda per acreditar, que una persona o entitat no té deutes tributàries i/o multes en via executiva amb l'Ajuntament de Barcelona.

Com tramitar

OAC
Institut Municipal Hisenda
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar un certificat negatiu de deute que us serà lliurat al moment.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació presencial en les dependències de l'Institut Municipal d'Hisenda és necessari concertar cita prèvia. Accediu al tràmit Cita amb l'Institut Municipal d’Hisenda per triar dia i hora.

El dia de la cita, adreceu-vos al Institut Municipal d'Hisenda i indiqueu el motiu pel quel necessiteu el certificat.

I després...

  • El certificat és lliurarà a l'acte.
  • En cas que l'interessat tingui deutes aquests constaran en el certificat.
Qui ho pot demanar?

La persona titular, el seu representant o persona degudament autoritzada.

Cal tenir en compte que els professionals de la gestió que representin els obligats al pagament i les persones jurídiques hauran de realitzar el tràmit, necessàriament,per mitjans telemàtics.

Documentació

Si el sol·licitant és el titular haurà de mostrar document d'identificació vigent: DNI, NIE o passaport.

Si el sol·licitant no és el titular haurà de mostrar document d'identificació vigent, DNI, NIE o passaport i aportar la següent documentació:

  • autorització degudament signada per ambdues persones (les signatures han de coincidir amb les que constin als documents d'identificació)
  • còpia del document d'identificació vigent DNI, NIE o passaport del titular
On es pot fer?
Dates

Es pot sol·licitar en qualsevol moment. El certificat tindrà validesa fins al moment en que existeixi qualsevol deute en fase de constrenyiment.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  11 / 01 / 2019