Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificat de pagament de tributs, multes i preus públics

El tràmit permet obtenir un document que emet l'Ajuntament per acreditar que s'ha efectuat el pagament d'un tribut, d'un preu públic o d'una multa.

Atenció

Recordeu que si sou un professional de la gestió adherit al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, podeu fer íntegrament aquest tràmit per internet, a través de la Carpeta del Professional si prèviament demaneu la representació del vostre client.

Com tramitar

OAC
Institut Municipal Hisenda
Què podeu fer?

Podeu obtenir un certificat de pagament de tributs, multes i preus públics.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació presencial en les dependències de l’Institut Municipal d’Hisenda és necessari concertar cita prèvia. Accedeixi al tràmit Cita amb l'Institut Municipal d’Hisenda per triar dia i hora.

El dia de la cita, adreceu-vos amb la documentació necessària a l'Institut Municipal d'Hisenda i demaneu el certificat.

I després...

  • Un cop realitzades les comprovacions, us lliuraran el certificat corresponent al moment.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física, per sí mateixa o mitjançant una persona que la representi, degudament autoritzada.

Cal tenir en compte que els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurídiques han de realitzar el tràmit, necessàriament, per mitjans telemàtics.

Documentació

Serà necessari aportar el NIF del titular de l'objecte (vehicle, bé immoble, activitat econòmica, etc.).

Si la persona que fa el tràmit no és el titular de l'objecte o no pot demostrar un interés legítim, haurà de portar:

  • autorització degudament complimentada
  • fotocòpia del document d'identificació (DNI/NIF) de la persona que l'autoritza.
On es pot fer?
Dates

Es pot demanar el certificat de pagament quan el rebut consta pagat a les bases de dades municipals.

  • Els certificats de rebuts pagats per finestreta en una entitat bancària estaran disponibles de manera immediata.
  • Els certificats de rebuts pagats amb càrrec a compte bancari estaran disponibles de manera immediata.
  • Els certificats de rebuts pagats mitjançant targeta bancària a través del quiosc de tràmits i serveis o de manera telemàtica a través del Portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona estaran disponibles de manera immediata.
  • Els certificats de rebuts pagats mitjançant targeta bancària a través del 010, Telèfon d'Informació i Tramitació estaran disponibles a partir de 90 dies des de la data de pagament.
  • Els certificats de rebuts pagats mitjançant domiciliació bancària estaran disponibles a partir de 60 dies des de la data de pagament.
Preu

    Tràmit gratuït

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  11 / 01 / 2019