Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Alta de la Targeta Rosa per a majors de 60 anys

Títol de transport que dóna dret a viatjar en els transports públics de forma gratuïta o a preu reduït.

Dóna dret a obtenir descomptes i/o avantatges en diferents establiments adherits i identificats amb el distintiu Targeta Rosa, fes-la servir aquí en els àmbits de:

 • Salut: odontologia, ortopèdia, òptica, audiofonia, fisioteràpia, podologia, entre d'altres.
 • Comerç de proximitat: servei a domicili en els mercats municipals, entre d'altres.
 • Cultura i lleure: cinemes i teatres, música, museus, oci, entre d'altres.
 • Habitatge: manteniment, adaptació de l'habitatge, equipaments de la llar, serveis jurídics, entre d'altres.
 • Esports
 • Mobilitat

Per a més informació dels establiments i llocs adherits i tipus d'avantatges es pot consultar a la pàgina web de Targeta Rosa.

Com tramitar

Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Empleneu el formulari per generar la sol·licitud i imprimir-la per continuar el tràmit de manera presencial o per correu postal.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
 1. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

I desprÚs...

 • Imprimiu i signeu el full de sol·licitud de la Targeta Rosa. L'ha de signar la persona titular de la targeta i el cònjuge, si és el cas.
 • Escolliu entre fer el lliurament del full de sol·licitud:

-presencialment, a qualsevol registre municipal de les Oficines d'Atenció Ciutadana.

-per correu postal a l'Apartat de Correus 861 FD 08080 Barcelona. Imprimiu el sobre de retorn per fer la tramesa de la sol·licitud.

 • En cas de complir els requisits, la Targeta Rosa, tant gratuïta com reduïda, es lliura en mà al titular en el seu domicili.
 • En els supòsits de targeta rosa gratuïta, s'inclourà el rebut per fer el pagament de la taxa a qualsevol entitat bancària indicada, així com l'ordre de domiciliació bancària pel cas que volguéssiu domiciliar el pagament per als anys posteriors.
 • L'empresa de repartiment fa el lliurament de la targeta en el domicili del titular. Si el lliurament no es pot realitzar, per no trobar ningú a l'adreça, es deixa un comprovant on s'indica el dia i l'hora aproximada que tornaran per lliurar la targeta.
 • En el cas que l'empresa de repartiment, després de dos intents, no trobi ningú al domicili i si la bústia està en bon estat i hi consta el titular de la targeta, es deixa a la bústia. En cas contrari, es deixa un comprovant a la bústia on s'indica que, passats 5 dies hàbils (laborables de dilluns a divendres) podran anar a recollir la targeta per l'oficina d'atenció ciutadana del districte corresponent, portant el comprovant deixat per l'empresa de repartiment.
Qui ho pot demanar?

Pot sol·licitar la targeta rosa qualsevol persona major de 60 anys, amb DNI o NIE, que estigui empadronada a Barcelona.

Les persones residents a altres municipis de l'Àrea Metropolitana han de tramitar la Targeta Rosa a l'ajuntament on estan empadronats, per a més informació sobre els requisits econòmics i d'edat dels diferents municipis podeu consultar el web de l'AMB www.ambmobilitat.cat.

Requisits econòmics per obtenir la Targeta Rosa per a persones empadronades a la ciutat de Barcelona

Es tenen en compte els ingressos totals de la unitat familiar* (pensió, salari, interessos, etc.) i dependrà d'aquests ingressos que s'optarà per la Targeta Rosa de modalitat gratuïta o reduïda:

Membre UF*

 Tipus de targeta

Fins brut/anual
1 gratuïta   8.132
2 gratuïta 16.264
3 gratuïta 24.396
4 gratuïta 32.528
1 reduïda 16.264
2 reduïda 32.528
3 reduïda 48.792
4 reduïda 65.056

* Unitat familiar (UF)

Es considera unitat familiar el matrimoni i fills menors de 18 anys que conviuen amb els pares. Es consideren també membres de la unitat familiar els fills majors de 18 anys sempre que estiguin incapacitats legalment, així com menors de 18 anys o majors incapacitats legalment dels que el matrimoni tingui atorgada la tutela.

Documentaciˇ

No cal aportar documentaciˇ.

Dates

La Targeta Rosa Gratuïta es renova cada any automàticament, si no hi ha canvis econòmics ni personals.

La Targeta Rosa Reduïda es renova cada tres anys automàticament, si no hi ha canvis econòmics ni personals.

Preu

  Targeta Rosa Gratuïta: 6,72 euros.

  El pagament correspon a les despeses d'edició i assegurança obligatòria de transport.

   

  Targeta Rosa Reduïda: gratuïta. Sempre acompanyada de la targeta multiviatge T4 integrada. En aquest cas, les despeses d'edició i assegurança obligatòria de transport es paguen quan la persona titular d'aquesta modalitat de targeta rosa compra la targeta multiviatge T4 integrada.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  20 / 04 / 2018