Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Canvi de dades d'una entitat que consta en el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit permet sol·licitar el canvi de dades d'una entitat que estigui inscrita en el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona.

Es pot demanar el canvi de les dades següents:

 • Nom de l'entitat.
 • NIF.
 • Sigla.
 • Adreça: tipus de via, nom, número, pis, codi postal i ciutat.
 • Classificacions de l'entitat: sector temàtic, àmbit territorial, classificació jurídica i grau.
 • Altres dades d'interès: any de constitució i nombre de socis.
 • Dades del representant legal de l'entitat.
 • Dades del responsable legal de l'entitat o membres de la junta directiva
 • Dades de contacte de l'entitat.

Cal saber que: Si se sol·licita un canvi d'adreça, en cap cas es considerarà que es demana el canvi d'adreça fiscal de l'entitat, ja que aquest tràmit no ho contempla com a tal.

Si es desitja donar de baixa l'entitat del Fitxer General d'Entitats Ciutadanes, a causa de la seva dissolució o per no voler-hi figurar, caldrà fer-ho mitjançant escrit presentat a qualsevol dels punts de registre de l'Ajuntament de Barcelona. L'escrit anirà acompanyat de certificació emesa per l'entitat, on consti aquesta decisió de donar-se de baixa del Fitxer.

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el trÓmit per internet si no heu d'aportar documentaciˇ.

Si per fer efectiva la solĚlicitud de canvi de dades de l'entitat Ús necesari presentar documentaciˇ justificativa, podreu iniciar el trÓmit de manera telemÓtica, per˛ haureu de finalitzar la tramitaciˇ de manera presencial.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

El formulari demanarÓ que us identifiqueu amb un certificat digital.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal de trÓmits.

 1. El formulari vindrÓ emplenat, per defecte, amb les dades de l'entitat que consten en el fitxer General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona.

  Modifiqueu les dades que hagin variat i confirmeu el formulari.

I desprÚs...

Imprimiu el full de sol·licitud.

 

Si per demanar la modificació de dades cal aportar documentació justificativa del canvi, serà necessari que, en un termini màxim de 10 dies la lliureu, conjuntament amb el full de sol·licitud, al Registre General de l'Ajuntament o al registre de qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana.

 

Si la documentació aportada no és correcta o està incompleta, rebreu un correu electrònic on s'informarà dels documents que cal presentar per tal de fer efectiva la sol·licitud de canvi de dades.

 

Un cop lliurada la documentació correcta, rebreu la confirmació del canvi demanat per correu electrònic.

Qui ho pot demanar?
 • Les entitats, associacions i grups de fet que constin inscrites en el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Si el tràmit es realitza per internet, caldrà disposar de certificat electrònic reconegut per l'Ajuntament de Barcelona.

 

Documentaciˇ

La documentació que cal aportar varia en funció de les dades a canviar.

No cal aportar documentació justificativa si es demana el canvi de:

 • Sigla
 • Classificacions
 • Nombre de socis
 • Dades de contacte de l'entitat
 • Telèfon i correu electrònic del representant legal
 • Telèfon i correu electrònic dels membres de la junta directiva

Cal aportar documentació original o bé còpia compulsada del NIF i dels estatuts vigents de l'entitat si es demana el canvi del:

 • Nom de l'entitat
 • Adreça de l'entitat

Cal aportar documentació original o bé còpia compulsada del NIF si es demana el canvi del:

 • NIF de l'entitat

Cal aportar documentació original o bé còpia compulsada de l'acta de constitució si es demana el canvi de:

 •  Any de constitució de l'entitat

Cal aportar documentació original o bé còpia compulsada del NIF del representant legal de l'entitat si es demana el seu canvi de:

 • Nom i cognoms
 • NIF

Cal aportar documentació original o bé còpia compulsada de l'acta de composició de la junta directiva si es demana el canvi de:

 • Nom, cognoms i/o càrrec dels membres de la junta directiva o responsables de l'entitat.
Dates

En qualsevol moment es pot solĚlicitar un canvi de dades.

Preu

  Gratuït

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  05 / 12 / 2018