La Web de l'Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Oficina virtual
Certificats admesos

Certificats admesos
Entitat certificadora Certificats digitals per a ciutadans i/o per a professionals autònoms Certificats digitals per a empreses
ANCERT, Agencia Notarial de Certificación ANCERT Certificados Notariales Personales
ANCERT Certificados FEREN
ANCERT Certificados para Empleados
ANCERT Certificados Notariales Corporativos
FNMT, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre FNMT Clase 2 CA FIS
AC FNMT Usuarios
AC Administración Pública
FNMT Clase 2 CA JUR
AC Representación
ANF, Autoridad de Certificación ANF Clase 2 de persona física ANF AC Clase 2 Persona Jurídica
AC Camerfirma AC Camerfirma RACER
AC Camerfirma Certificados Camerales
AC Camerfirma RACER
AC Camerfirma Certificados Camerales
AC FirmaProfesional AC FirmaProfesional CA1
AC Firma Profesional de persona física
AC FirmaProfesional de persona jurídica
CATCert, Agència Catalana de Certificació idCAT, T-CAT ó CPISR CATCert T-CAT de CEISR ó CEIXSA
DNI Electrònic DNI Electrònic
ACA, Autoridad de Certificación de la Abogacía ACA persona física ACA persona jurídica
Registradors d'Espanya Registrador, personal i professional Representant de persona jurídica
ACCV, Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana Certificat reconegut per ciutadans
Certificat reconegut per empleat públic
Certificat reconegut d'entitat
Izenpe Certificat reconegut de ciutadà
Certificat reconegut per empleat públic
Certificat corporatiu reconegut
Certificat reconegut d'entitat
AC OMC, Organización Médica Colegial de España Certificat reconegut corporatiu (persona física) Certificat reconegut corporatiu (persona jurídica)
AC EDICOM, Intercambio Electrónico de Datos i Comunicaciones, SL Certificat reconegut de signatura

La Carpeta del Ciutadà

La Carpeta del Professional

Ets un professional de la gestió? Vols realitzar tràmits en representació d'un client?

Què és i per a què serveix la carpeta?

Identificación

Accés amb
certificat digital

Entrar en la meva carpeta

Consulta l'estat
d'un tràmit

Consulta l'estat d'un tràmit per número de sol·licitud!
Consulta

Tot sobre Tràmits online

Descobriu les possibilitats que ofereix el portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.
Accedir-hi
Accessibilitat

© Ajuntament de Barcelona