Ajuntament de Barcelona

Cercador de tràmits


Volant de residència del Padró municipal d'habitants de la ciutat de Barcelona

Pas 1 -

Empleneu el formulari i confirmeu les dades.

Tots els camps marcats amb asterisc(*) són obligatoris.

La persona sol·licitant del volant és *

Dades de la persona representant

Només empleneu-lo si la persona sol·licitant és menor de 16 anys

La persona representant ha de ser major d'edat i ha d'estar empadronada en el mateix domicili que la persona sol·licitant :

Document d'identificació

Dades de naixement

Data de naixement *:

Dades de contacte:

Dades de la persona sol·licitant

Empleneu-ho només si la part interessada és una persona física.

Document d'identificació

Dades de naixement

Data de naixement *:

Dades de contacte:

Dades del volant

Idioma del volant *:

Voleu rebre avisos per fer el seguiment d'aquest tràmit? *

Informació municipal

D'acord amb la Llei de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades personals s'incorporaran al fitxer Serveis d'Informació i Atenció al Ciutadà, amb la finalitat de gestionar el tràmit o servei sol·licitat. També poden ser incorporades en altres fitxers de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb la normativa vigent, la relació dels quals i les seves finalitats poden ser consultades a http://www.bcn.cat/fitxersregistrats.

Per poder-vos prestar un millor servei d'informació i atenció ciutadana, multicanal i personalitzat, també s'integrarà al fitxer Serveis d'Informació i Atenció al Ciutadà determinades dades actualment recollides en diferents fitxers legals de l'Ajuntament. Podeu consultar el detall de les millores que incorpora aquest servei i la relació de dades que es recolliran juntament amb la finalitat prevista a www.bcn.cat/serveimillorat. No es cediran dades a tercers excepte quan ho requereixi la pròpia tramitació o la persona ho autoritzi expressament. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l'Ajuntament: Pl Sant Jaume 1, 08002 Barcelona.

Marqueu la següent casella si no voleu que la relació detallada de dades personals s'integri al fitxer Serveis d'Informació i Atenció al Ciutadà a fi de que l'Ajuntament us pugui oferir un servei millorat d'informació i atenció, multicanal i personalitzatConsultes

Dubtes amb aquest tràmit?
Consultes i incidències

Accesibilitat

© Ajuntament de Barcelona