Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Consulta del permís per a iniciar una activitat o una instal·lació

El tràmit permet demanar informació sobre el tipus de permís que exigeix l'Ajuntament de Barcelona per iniciar una activitat o una instal·lació a la ciutat.

A més, si cal demanar un comunicat, també es podrà imprimir els documents necessaris per fer la sol·licitud.

Cal saber que el tipus de permís a demanar (llicència, comunicat o autorització) depèn de:

La classe d'activitat a realitzar:

Si l'activitat és considerada innòcua o no, segons l'Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona (OMAIIAA), el tipus de permís a demanar és:

 • Autorització municipal d'activitats: Més informació a l'annex I de l'Ordenança i de la Instrucció d'Alcaldia per a l'adaptació de l'OMAIIAA a la nova Llei Ambiental.
 • Llicència municipal d'activitats: Més informació a l'annex II de l'Ordenança i de la Instrucció d'Alcaldia per a l'adaptació de l'OMAIIAA a la nova Llei Ambiental.
 • Comunicat d'activitat amb projecte tècnic: Més informació a l'annex III.2 de l'Ordenança.
 • Comunicat d'activitat sense projecte tècnic: Més informació a l'annex III.3 de l'Ordenança.

El seu emplaçament i la seva compatibilitat urbanística.

A Barcelona no es poden exercir aquestes activitats:

 • Activitats ramaderes.
 • Activitats extractives o mineres.
 • Activitats nuclears, incloses les de transport, ni les activitats radioactives considerades de primera categoria pel Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives.

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

Sabreu quin tipus de permís heu de sol·licitar i si és possible desenvolupar l'activitat en l'emplaçament indicat. A més, si la consulta efectuada dóna com a resultat "Activitat Admesa" i voleu demanar una comunicació prèvia, podreu imprimir els documents necessaris per fer la sol·licitud.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Escolliu l'opció "Informació d'activitats alimentàries", "Informació d'activitats no alimentàries" o "Impressió de documents", segons el cas.

 2. Empleneu el formulari i confirmeu les dades.

I després...

 • Si el tipus d'activitat està inclòs a l'annex I, podeu imprimir els documents necessaris per a fer la sol·licitud tornant a Iniciar el tràmit i seleccionant l’opció “Impressió de documents”. Per continuar amb la tramitació consulteu el tràmit Autorització municipal d'activitats.
 • Si el tipus d'activitat està inclòs a l'annex II, podeu imprimir els documents necessaris per a fer la sol·licitud tornant a Iniciar el tràmit i seleccionant l’opció “Impressió de documents”. Per continuar amb la tramitació consulteu el tràmit. Per continuar amb la tramitació consulteu el tràmit Llicència municipal d'activitats.
 • Si el tipus d'activitat està inclòs a l'annex III.2, podeu imprimir els documents necessaris per a fer la sol·licitud tornant a Iniciar el tràmit i seleccionant l’opció “Impressió de documents”. Per continuar amb la tramitació consulteu el tràmit Comunicació prèvia a l'inici d'activitat amb projecte tècnic.
 • Si el tipus d'activitat està inclòs a l'annex III.3, podeu imprimir els documents necessaris per a fer la sol·licitud tornant a Iniciar el tràmit i seleccionant l’opció “Impressió de documents”. Per continuar amb la tramitació consulteu el tràmit Comunicació prèvia a l'inici d'activitat sense projecte tècnic. 
Qui ho pot demanar?

 

 • La persona que vulgui iniciar una activitat o una instal·lació.
 • Un representant autoritzat.

 

Documentació
 • Per consultar informació no cal aportar documentació.
 • Per sol·licitar un permís, la documentació que cal aportar varia en funció del tipus d'activitat o instal·lació i s'especifica en el full de sol·licitud.

 

 

Dates

Terminis de sol·licitud dels permisos:

 • En tots els casos, cal demanar el permís abans d'iniciar l'activitat o la instal·lació.

Terminis de resolució:

 • Autorització municipal d'activitat: 10 mesos annex I.1 i 8 mesos annex I.2.
 • Llicència municipal d'activitat: 6 mesos.
 • Llicència d'obertura d'establiment de centre de culte: 4 mesos
 • Comunicat d'activitat: Al moment.

El termini de resolució és el temps de tramitació imputable a l'Administració, al que s'afegirà el temps imputable a la persona interessada i el temps necessari per obtenir els informes obligatoris d'altres departaments.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  03 / 04 / 2019