La Web de l'Ajuntament de Barcelona


Descripció del tràmit

Cita amb l'Institut Municipal d'Hisenda

Què podeu fer?
 • Podeu donar d'alta, consultar o cancel·lar una cita amb l'Institut Municipal d'Hisenda.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Seleccioneu una opció:

  • Sol·licitud d'una cita amb l'Institut Municipal d'Hisenda.
  • Cancel·lació d'una cita, si voleu anul·lar una cita que havíeu concertat prèviament.
  • Consulta d'una cita, si voleu visualitzar el detall d'una cita que havíeu concertat prèviament.
 2. Empleneu el formulari i confirmeu les dades.

I després...

Sol·licitud de cita:

 • Aneu a l'Institut Municipal d'Hisenda el dia concertat i comuniqueu el codi de la vostra cita en la recepció de l'Institut.
 • Recordeu que les cites s'anul·len als 15 minuts de retard.

Cancel·lació de cita:

 • Un cop donada de baixa la cita, no caldrà efectuar cap altra gestió.
Qui ho pot demanar?

Persones físiques, professionals de la gestió i entitats jurídiques.

Documentació

Per demanar cita, no cal aportar documentació.

Per cancel·lar-la, cal disposar del codi de la cita.

Per assistir a la cita, cal aportar aquesta documentació:

Si la persona que vol realitzar el tràmit és la persona titular:

 • Original del seu DNI, NIF o NIE.

Si la persona que vol realitzar el tràmit ho fa en nom de la persona titular:

 • Fotocòpia del DNI, NIF o NIE de la persona representant.
 • Autorització signada per la persona titular.
 • Fotocòpia del DNI, NIF o NIE de la persona titular.

Si el titular és una empresa, entitat o una altra persona jurídica:

 • Fotocòpia del DNI, NIF o NIE de la persona representant.
 • Autorització segellada per l'empresa i fotocòpia de l'escriptura on consti la persona administradora o la persona apoderada que autoritza i, si s'escau, fotocòpia de l'escriptura de poders notarials.
 • Fotocòpia de la targeta amb el NIF de l'empresa.

Dates

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Consulteu en aquest enllaç els horaris d'atenció de l'Institut Municipal d'Hisenda.

 

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable

Accessibilitat

© Ajuntament de Barcelona