Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei └pats en Companyia

És un servei diürn de l'Ajuntament de Barcelona d'assistència a les activitats de la vida diària de persones grans en situació de fragilitat, orientat a potenciar un envelliment actiu i saludable, i que vol cobrir dues necessitats bàsiques:

 • Facilitar una alimentació adequada.
 • Facilitar un espai relacional de vincles d'amistat i de connexió amb la comunitat.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el trÓmit?

Per a efectuar aquesta tramitació és necessari que concerteu cita prèvia amb el telèfon de cita prèvia de Serveis Socials.

Adreceu-vos al Centre de Serveis Socials que us correspongui per domicili amb cita prèvia.

El/la professional referent d'atenció (treballador/a social) farà la la valoració i establirà el temps de prestació i el preu públic que s'haurà de cobrar a la persona usuària. Aquest preu estarà en funció de si cobra una prestació no contributiva o assimilat, si té Targeta Rosa gratuïta, reduïda o no disposa de Targeta Rosa.

L'empresa que gestiona el servei realitzarà un seguiment individualitzat de les persones usuàries, de manera coordinada amb Serveis Socials.

Qui ho pot demanar?
 • Persones majors de 65 anys (excepcionalment poden accedir al servei persones de 60 anys amb discapacitat reconeguda de més del 33%).
 • Persones grans soles en risc d'aïllament social.
 • Persones grans que viuen en habitatges sense condicions per cuinar.
 • Persones que tot i vivint en habitatges en bones condicions requereixen un seguiment dels hàbits d'alimentació, relacionals, d'higiene i de salut, fora del seu domicili.
Documentaciˇ
 • DNI, NIE o Passaport
 • Documents que acreditin la situaciˇ econ˛mica

On es pot fer?

Dates

L'obligació de pagament comença en el moment en què es presten els serveis que s'hi regulen.

Preu
  • Preu àpat pels usuaris amb PNC o derivats de Serveis socials bàsics: 0,50 EUR.
  • Preu àpat pels usuaris amb Targeta rosa gratuïta: 0,85 EUR.
  • Preu àpat pels usuaris amb Targeta rosa reduïda: 1,80 EUR.
  • Preu àpat sense Targeta rosa: 3,90 EUR

  Quan, excepcionalment, hi hagi persones que per manca de capacitat econòmica temporal i transitòria no poden assumir el copagament corresponent, el professional referent dels serveis socials bàsics corresponent haurà d'acompanyar a la sol·licitud del servei un informe social en el qual especifiqui els motius de l'exempció, així com la durada aproximada d'aquesta.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  22 / 10 / 2018