• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi
Modificació del Reglament Registre de Sol·licitants d'Habitatge Protegit
Can Cortada habitatges
Està a punt de caducar la vostra sol·licitud?

Renovació d'Inscripció
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació